Rastlek o fritid Sverige

Två nya produkter för rastverksamhet ute är på gång.

  • Home
  • Nyheter
  • Två nya produkter för rastverksamhet ute är på gång.

De bör vara klara under sommaren, lagom till höstterminen startar.

De kommer presenteras på hemsidan så snart de är färdiga för försäljning!