Rastlek o fritid Sverige

Fotbollspingis

FOTBOLLSPINGISfotbollspingis-3

I tryckimpregnerat virke

PRIS: 9 850 kr

I mer miljövänligt virke, Thermowood och Lärkträ

PRIS: 13 150 kr

Fotbollspingisbordet är en av våra nya produkter. Det blev direkt succé! Efter några dagars användning på pilotskolan kom eleverna till pedagogerna och sade: -Det är alltid kö till bordet! -Vi vill också spela fotbollspingis!

Man spelar fotbollspingis med en fotboll eller liknande boll. Bollen slås över nätet med hjälp av alla kroppsdelar utom händer och armar. Flera kontakter med bollen innan den slås över nätet är tillåtet. Antalet kontakter bestämmer man innan spelet, allt beroende på hur väl man kan hantera bollen. Spelet liknar Teqball.

En video på spelet håller på att skapas och kommer läggas på hemsidan när den är klar.

Emellanåt är det svårt att erhålla Thermowood och då erbjuds kunden ett annat miljövänligt virke, LÄRKTRÄ. Lärkträ har en lite ljusare färg än Thermowood. Kvalitetsmässigt och funktionsmässigt är det ingen skillnad. Kunden kontaktas och erbjuds Lärkträ om Thermowood ej går att få.

Beställ produkter