Rastlek o fritid Sverige

Archives

Ny Produkt – Fotbollspingis-bord

Guamelliusskolan, högstadie i Örebro, har beställt ett Fotbollspingisbord. Det är nu under tillverkning och det blir intressant att se hur det tas emot av eleverna! Snart finns bild på produkten och med bland våra andra produkter.